تایید چاه ارت

تایید چاه ارت

تاییديه چاه ارت، تاییدیه ارت وزارت کار، صدور تاییدیه چاه ارت و فرم تاییدیه چاه ارت

تاریخ بروز رسانی: آذر ماه 1399

تاییدیه ارت وزارت کار

تایید چاه ارت وزارت کار طبق ماده 22 آيين نامه حفاظت تاسیسات الکتریکی کارگاه چند سالی است که برای صنایع و کارخانجات صنعتی اجباری شده و از تاریخ 1394/4/1 تاییدیه چاه ارت برای ساختمان های مسکونی و تجاری الزامی شده است. از این رو و با توجه به دستورالعملهای وزارت کار، جمعی از کارشناسان ارشد ایمنی برق که عضو انجمن متخصصین مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي می باشند، دست به دست هم داده اند تا همگام با علم ودانش روز دنيا و بهره گيري از تجارب پروژه هاي اجرايي ارت، مطابق با استانداردهاي بين المللي آماده ارائه تایید ارت وزارت کار و خدمات به كليه شركت ها، كارخانجات و مراكز صنعتي مي باشند.

هزینه و قیمت صدور تایید چاه ارت

 1. تاییدیه ارت ساختمان های مسکونی و تجاری

  توضیحات: برآورد هزینه صدور این نوع تاییدیه بسته به تعداد حلقه چاه ارت متغیر می باشد.

  قیمت: تماس با کارشناسان دفتر تهران ارت.

 2. تاییدیه ارت شهر بازی ها

  توضیحات: برآورد هزینه صدور این نوع تاییدیه وابسته به تعداد حلقه چاه ارت و تعداد دستگاه های شهر بازی دارد.

  قیمت: تماس با کارشناسان دفتر تهران ارت.

 3. تاییدیه سیستم ارت کارخانجات صنعتی

  توضیحات: برآورد هزینه صدور این نوع تاییدیه وابسته به تعداد حلقه چاه ارت و تعداد هر انشعاب الکتریکی کارخانجات صنعتی دارد. (هر انشعاب شامل: تابلوهای دیواری و ایستاده، دستگاه های الکترویکی مجموعه، بدنه و اسکلت فلزی و ... آن کارخانه یا کارگاه صنعتی دارد)

  قیمت: تماس با کارشناسان دفتر تهران ارت.

فرم تاییدیه چاه ارت

بسمه تعالی

نمونه فرم تاييد چاه ارت کارخانجات صنعتی

مدیریت محترم ..................

با سلام و احترام

پیرو ارزیابی سیستم اتصال به زمین آن .................. واقع در .................. در تاریخ .................. گزارش می نماید که سیستم اتصال به زمین .................. بر اساس مستندات پیوست، در شرایط موجود مورد تاييد می باشد.

شایان ذکر است این گواهینامه صرفا به منزله تایید سیستم اتصال به زمین (تایید چاه ارت یا تاییديه چاه ارت) آن واحد صادر گردیده است و سایر موارد مرتبط با ایمنی برق را شامل نمی شود.

اعتبار این تاییديه چاه ارت یکسال از تاریخ صدور آن است.نام مشاور

امضاء

چک لیست چاه ارت (فرم بررسی سیستم ارت و چاه ارت)

بسمه تعالی

نمونه فرم بررسی سیستم چاه ارت (ارتینگ)

نام شرکت / کارخانه:
آدرس:
نوع فعالیت و تولید:
جریان الکتریکی مصرفی کل کارخانه:
تعداد کارکنان:
تعداد سوله ها / کارگاهها:
تعداد و نوع دستگاهها در هر کارگاه:
تعداد میزهای کار:
نوع سیستم:
تعداد چاه های فعال:
موقعیت مکانی هر چاه:
 • موقعیت چاه ارت الف:
 • موقعیت چاه ارت ب:
نوع الکترودها:
وجود شینه در بالای چاه:
نوع خاک در محل هر چاه:

مقاومت الکتریکی مستقل چاه ها:
مقاومت الکتریکی کل سیستم:
وضعیت شینه ارت در تابلوی اصلی برق:
وجود کفپوش عایق پای تابلوی برق:
نحوه اتصال و همبندی سیم ارت به دستگاه ها:
نحوه اتصال و همبندی سیم ارت به اسکلت سوله یا ساختمان:
نحوه اتصال و همبندی سیم ارت به لوله کشی آب:
اتصال بدنه تابلوهای فرعی به ارت:
توضیحات:

سایر مواردی که در ارتباط با سیستم اتصال به زمین کارگاه با مفاد آیین نامه های حفاظتی سیستم اتصال به زمین و تاسیسات الکترونیکی در کارگاه ها مغایرت دارد، ذکر شود: (با ذکر ماده مرتبط)

با توجه به نتایج بررسی های بعمل آمده چاه ارت و سیستم اتصال به زمین (ارتینگ) شرکت / کارخانه .................. مورد تایید می‌باشد/ نمی باشد.

نام و نام خانوادگی مشاور:

امضاء

نام و نام خانوادگی و سمت نماینده شرکت/کارخانه:

امضاء

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(4 رای، %81)