فازمتر فشار متوسط

تاریخ بروز رسانی: شهـــریور ماه 1398

لیست قیمت تجهیزات خطوط انتقال نیرو و پست برق - فازمتر تلسکوپی فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت

فازمتر فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت (تلسکوپی)

فاز متر فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت
  • فازمتر تلسکوپی فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت (چین)، قیمت: 850,000 تومان
  • فازمتر تلسکوپی فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت (ایران)، قیمت: 1,250,000 تومان
  • فازمتر تلسکوپی فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت چک من (کره)، قیمت: 1,780,000 تومان
  • فازمتر تلسکوپی فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت کاتو Catu CL-2 (فرانسه)، قیمت: 4,600,000 تومان
  • فازمتر تلسکوپی فشار متوسط 20 و 33 کیلو ولت کاتو Catu CC-765 (فرانسه)، قیمت: 6,300,000 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(4 رای، %90)