دستکش عایق برق

تاریخ بروز رسانی: اسفند ماه 1398

لیست قیمت تجهیزات ايمني برق- دستکش عایق برق و دستکش ایمنی برق و تجهیزات ایمنی برق

دستکش عایق برق

دستکش عایق برق
دستکش عایق برق سکورا کلاس 00 (Secura)، قیمت: 387,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 0 (Secura)، قیمت: 451,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 1 (Secura)، قیمت: 633,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 2 (Secura)، قیمت: 680,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 3 (Secura)، قیمت: 938,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 00 (Catu)، قیمت: 401,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 0 (Catu)، قیمت: 508,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 1 (Catu)، قیمت: 543,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 2 (Catu)، قیمت: 685,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 3 (Catu)، قیمت: 885,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 4 (Catu)، قیمت: 1,510,000 تومان
روکش محافظ دستکش، قیمت: 73,800 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(3 رای، %58)