دستکش عایق برق

تاریخ بروز رسانی: تیر ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات ايمني برق- دستکش عایق برق و دستکش ایمنی برق و تجهیزات ایمنی برق

دستکش عایق برق

دستکش عایق برق
دستکش عایق برق سکورا کلاس 00 (Secura)، قیمت: 404,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 0 (Secura)، قیمت: 471,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 1 (Secura)، قیمت: 660,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 2 (Secura)، قیمت: 709,000 تومان
دستکش عایق برق سکورا کلاس 3 (Secura)، قیمت: 1,170,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 00 (Catu)، قیمت: 416,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 0 (Catu)، قیمت: 536,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 1 (Catu)، قیمت: 573,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 2 (Catu)، قیمت: 723,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 3 (Catu)، قیمت: 934,000 تومان
دستکش عایق برق کاتو کلاس 4 (Catu)، قیمت: 1,610,000 تومان
روکش محافظ دستکش، قیمت: 110,000 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(4 رای، %68)