ميله ارت

تاریخ بروز رسانی: اسفند ماه 1397

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - ميله ارت، میله راد

میله ارت (میله راد)

میله ارت
میله ارت کاپر باند (ضخامت 240 میکرون مس):
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 117,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5متری به قطر 20، قیمت: 132,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16 (درجه 1)، قیمت: 142,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 20 (درجه 1)، قیمت: 159,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد (ضخامت بیش از 30 میکرون مس):
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 19,400 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 21,500 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 48,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 14، قیمت: 41,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 16، قیمت: 46,000 تومان
میله ارت اتمایز (آبکاری مس):
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 25,000 تومان
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 28,000 تومان
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 58,000 تومان
میله ارت تمام مس:
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 370,000 تومان
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 570,000 تومان
میله ارت استنلس استیل:
میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 255,000 تومان

اتصالات میله ارت

اتصالات میله ارت-کوپلر-داول-ضربه خور-نوک فولادی
کوپلر اتصال دو میله ارت 1.5 متری نمره 16، قیمت: 15,000 تومان
کوپلر اتصال دو میله ارت 1.5 متری نمره 20، قیمت: 20,000 تومان
داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: 9,000 تومان
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت 1.5 متری نمره 16، قیمت: 7,500 تومان
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت 1.5 متری نمره 20، قیمت: 8,000 تومان
ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: 11,000 تومان
نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت تمام مس به درون زمین، قیمت: 12,000 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(2 رای، %87)