ميله ارت

تاریخ بروز رسانی: تیر ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - ميله ارت، میله راد

میله ارت (میله راد) چاه ارت و سیستم ارتینگ

میله ارت
میله ارت تمام مس:
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 399,000 تومان
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 610,000 تومان
میله ارت کاپر باند (ضخامت بالای 240 میکرون مس):
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 115,000 تومان (5/8 اینچ، سایز واقعی 14.2 میلیمتر)
میله ارت کاپر باند 1.5متری به قطر 20، قیمت: 145,000 تومان (3/4 اینچ، سایز واقعی 17.2 میلیمتر)
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16 (درجه 1)، قیمت: 138,000 تومان (5/8 اینچ، سایز واقعی 14.2 میلیمتر)
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 20 (درجه 1)، قیمت: 175,000 تومان (3/4 اینچ، سایز واقعی 17.2 میلیمتر)
میله ارت کاپر شیلد (ضخامت بیش از 30 میکرون مس):
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 32,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 36,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 60,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 14، قیمت: 70,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 16، قیمت: 78,000 تومان
میله ارت مس اندود (آبکاری مس):
میله ارت مس اندود 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 32,000 تومان
میله ارت مس اندود 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 38,000 تومان
میله ارت مس اندود 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 62,000 تومان
میله ارت استنلس استیل:
میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 270,000 تومان
میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 395,000 تومان

اتصالات میله ارت

اتصالات میله ارت-کوپلر-داول-ضربه خور-نوک فولادی
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 16، قیمت: 28,000 تومان (تصویر شماره 2)
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 20، قیمت: 35,000 تومان (تصویر شماره 2)
داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: 20,000 تومان (تصویر شماره 5)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت نمره 16، قیمت: 15,500 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارتنمره 20، قیمت: 17,500 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: 22,000 تومان (تصویر شماره 4)
نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت به درون زمین، قیمت: 25,000 تومان (تصویر شماره 3 و یا 6)

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(7 رای، %80)