ميله ارت

تاریخ بروز رسانی: فروردین ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - ميله ارت، میله راد

میله ارت (میله راد) چاه ارت و سیستم ارتینگ

میله ارت
میله ارت تمام مس:
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 271,000 تومان
میله ارت تمام مس 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 417,000 تومان
میله ارت کاپر باند (ضخامت بالای 240 میکرون مس):
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 105,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5متری به قطر 20، قیمت: 125,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 16 (درجه 1)، قیمت: 128,000 تومان
میله ارت کاپر باند 1.5 متری به قطر 20 (درجه 1)، قیمت: 145,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد (ضخامت بیش از 30 میکرون مس):
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 19,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 22,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 44,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 14، قیمت: 46,000 تومان
میله ارت کاپر شیلد 3 متری به قطر 16، قیمت: 52,000 تومان
میله ارت اتمایز (آبکاری مس):
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 14، قیمت: 25,000 تومان
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 38,000 تومان
میله ارت اتمایز 1.5 متری به قطر 20، قیمت: 54,000 تومان
میله ارت استنلس استیل:
میله ارت استنلس استیل 1.5 متری به قطر 16، قیمت: 210,000 تومان

اتصالات میله ارت

اتصالات میله ارت-کوپلر-داول-ضربه خور-نوک فولادی
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 16، قیمت: 22,000 تومان (تصویر شماره 2)
کوپلر اتصال دو میله ارت نمره 20، قیمت: 28,000 تومان (تصویر شماره 2)
داول جهت اتصال دو میله ارت تمام مس یا استنلس استیل به یکدیگر، قیمت: 15,000 تومان (تصویر شماره 5)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارت نمره 16، قیمت: 7,500 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور استکانی جهت کوبیدن میله ارتنمره 20، قیمت: 8,500 تومان (تصویر شماره 1)
ضربه خور آلنی جهت کوبیدن میله ارت تمام مس یا استنلس استیل، قیمت: 15,000 تومان (تصویر شماره 4)
نوک فولادی جهت تسهیل در هدایت میله ارت به درون زمین، قیمت: 20,000 تومان (تصویر شماره 3 و یا 6)

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(6 رای، %78)