سیم مسی و سیم ارت

تاریخ بروز رسانی: آبان ماه 1398

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سيم مسي، سیم ارت، سیم روکش دار سبز و زرد ارت (دنیای مس، مسباره کاوه)

سیم مسی - سیم مسی هوایی مسبار کاوه و دنیای مس

سیم مسی-چاه ارت
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 10,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 16,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 23,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 32,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 45,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 61,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 77,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 96,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 118,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.665 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 153,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.16 کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم روکش دار-کابل روکشدار-چاه ارت
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 8,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 12,400 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 19,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 26,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 36,700 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 51,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 69,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 86,700 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 133,000 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 172,000 تومان

لیست قیمت کابل برق و سیم برق

سیم و کابل
کالا سایز قیمت کالا سایز قیمت
سیم 05 × 1 40,500 تومان سیم 4 × 1 304,000 تومان
سیم 0/75 × 1 62,000 تومان سیم 6 × 1 460,000 تومان
سیم 1 × 1 78,500 تومان سیم 10 × 1 731,600 تومان
سیم 1/5 × 1 121,600 تومان سیم 16 × 1 1,083,000 تومان
سیم 2/5 × 1 182,400 تومان
کابل 1 × 2 223,000 تومان کابل 1 × 4 399,000 تومان
کابل 1/5 × 2 316,000 تومان کابل 1/5 × 4 584,000 تومان
کابل 2/5 × 2 497,500 تومان کابل 2/5 × 4 903,000 تومان
کابل 4 × 2 762,000 تومان کابل 4 × 4 1,423,000 تومان
کابل 6 × 2 1,100,000 تومان کابل 6 × 4 2,082,000 تومان
کابل 10 × 2 1,750,000 تومان کابل 10 × 4 3,396,500 تومان
کابل 1/5 × 3 444,000 تومان کابل 16 × 4 5,134,000 تومان
کابل 2/5 × 3 712,000 تومان کابل 1/5 × 5 723,000 تومان
کابل 4 × 3 1,084,000 تومان کابل 2/5 × 5 1,179,000 تومان
کابل 6 × 3 1,549,000 تومان کابل 4 × 5 1,709,000 تومان
کابل 10 × 3 2,563,000 تومان کابل 6 × 5 2,472,000 تومان
کابل 10 × 5 4,175,000 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(8 رای، %83)