سیم مسی و سیم ارت

تاریخ بروز رسانی: اسفند ماه 1397

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - سيم مسي، سیم ارت، سیم روکش دار سبز و زرد ارت (دنیای مس، مسباره کاوه)

سیم مسی - سیم مسی هوایی مسبار کاوه و دنیای مس

سیم مسی-چاه ارت
 • سیم مسی نمره 16 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 13,100 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 16: 0.144 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 25 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 20,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 25: 0.225 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 35 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 28,100 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 35: 0.315 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 50 (7 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 39,900 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 50: 0.45 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 70 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 55,500 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 70: 0.63 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 95 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 75,200 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 95: 0.855 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 120 (19 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 94,800 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 120: 1.08 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 150 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 118,300 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 150: 1.35 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 185 (37 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 145,600 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 185: 1.665 کیلو گرم)
 • سیم مسی نمره 240 (61 لایه هوایی) هر یک متر، قیمت: 189,000 تومان - (وزن هر متر سیم مسی نمره 240: 2.16 کیلو گرم)
جدول مشخصات فنی سیم مسی هوایی
سطح مقطع
mm2
تعداد و قطر رشته
mm
قطر خارجي سيم مسي
mm
وزن در واحد طول
Kg/Km
مقاومت در واحد طول
20ºC - Ω/Km
16 1/70 × 7 5/1 142/4 1/128
25 2/10 × 7 6/3 217/3 0/7391
35 2/50 × 7 7/5 308 0/5215
50 3/00 × 7 9 443/5 0/3622
50 1/80 × 19 9 435/8 0/3727
70 2/10 × 19 10/5 593/2 0/2538
95 2/50 × 19 12/5 840/7 0/1932
120 2/80 × 19 14 1055/0 0/1540
150 2/25 × 37 15/7 1344/0 0/1233
185 3/55 × 19 17/5 1695/0 0/09582
185 2/50 × 37 17/5 1647/0 0/09981
240 - 20/2 - -

سیم ارت روکش دار و کابل ارت روکش دار (مفتول و افشان)

سیم روکش دار-کابل روکشدار-چاه ارت
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 10 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 9,300 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 16 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 14,500 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 25 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 22,300 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 35 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 31,200 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 50 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 44,200 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 70 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 61,400 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 95 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 82,800 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 120 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 104,200 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 185 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 159,500 تومان
 • کابل ارت روکش دار سبز و زرد نمره 240 (مفتول یا افشان)، قیمت هر متر: 206,400 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(5 رای، %94)