صفحه مسی

تاریخ بروز رسانی: دی ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - صفحه مسی، صفحه مسی ارت، صفحه مسی چاه ارت، صفحه مس و صفحه ارت گالوانیزه

صفحه مسی چاه ارت

صفحه مسی-چاه ارت
صفحه مسی با خلوص 99/9 درصد مس
صفحه مسی 5 × 660 × 2000 قیمت: 15,023,000 تومان (وزن تقریبی 60 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 2000 قیمت: 9,103,000 تومان (وزن تقریبی 36 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 660 × 660 قیمت: 5,107,000 تومان (وزن تقریبی 20 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 660 × 660 قیمت: 3,094,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 5 × 500 × 500 قیمت: 2,934,000 تومان (وزن تقریبی 12 کیلوگرم)
صفحه مسی 3 × 500 × 500 قیمت: 1,819,000 تومان (وزن تقریبی 7 کیلوگرم)
صفحه مسی ذوبی آلیاژی از مس
صفحه مسی ذوبی 5 × 700 × 700 قیمت: 4,066,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 4 × 700 × 700 قیمت: 3,272,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 700 × 700 قیمت: 3,144,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 600 × 600 قیمت: 2,816,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 4 × 600 × 600 قیمت: 2,763,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 600 × 600 قیمت: 2,042,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 500 × 500 قیمت: 2,062,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 500 × 500 قیمت: 1,449,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 400 × 400 قیمت: 1,388,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 400 × 400 قیمت: 865,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 5 × 300 × 300 قیمت: 818,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مسی ذوبی 3 × 300 × 300 قیمت: 534,000 تومان (اختلاف +- 0/5 میلیمتر)
صفحه مس اندود (روکش مس)، مغزی آهن
صفحه مس اندود 4 × 700 × 700 قیمت: 812,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 600 × 600 قیمت: 594,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 500 × 500 قیمت: 416,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 400 × 400 قیمت: 267,000 تومان
صفحه مس اندود 4 × 300 × 300 قیمت: 148,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه
صفحه ارت گالوانیزه 5 × 500 × 500 قیمت: 450,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه 3 × 500 × 500 قیمت: 370,000 تومان
صفحه ارت گالوانیزه و تسمه 3 × 500 × 500 قیمت: 560,000 تومان (با تسمه گالوانیزه جوش داده شده به طول 5/5 متر)

نظرات:

علی امدگی

1398/05/27

خیلی خوب و‌اطلاعات خوب و راهنمای خوب

ناشناس

1397/10/02

لطفا وزن صفحه مسی را هم بگذارید

تهران ارت:

1397/10/15

سلام و تشکر از پیشنهاد شما؛ وزن برخی از صفحه ها که مشخص هستند گذاشته شدند.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(5 رای، %89)