تسمه مسی

تاریخ بروز رسانی: تیر ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - تسمه مسی، شمش مسی، شينه مسي، میله مسي، میله های تمام مس، تسمه مسی قابل انعطاف و انعطاف پذیر

تسمه مسی، شینه مسی و میله مسی - دنیای مس یا مسباره کاوه

تسمه مسی-شینه مسی- میله مسی-چاه ارت
نوع کالا اندازه طول شاخه قیمت وزن هر شاخه
تسمه مسی 3 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 292,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 470,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 20 شاخه 4 متری قیمت: 927,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 343,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 25 شاخه 4 متری قیمت: 597,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 3 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 419,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 698,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.5 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 1,372,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 927,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 7.3 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 1,829,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 1,156,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 9.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 2,286,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 1,372,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 2,756,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 21.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 1,829,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14.4 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 3,645,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 5 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 2,299,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 18.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 4,547,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 35.8 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 100 شاخه 4 متری قیمت: 9,618,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 72.1 کیلو گرم)
تسمه مسی 10 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 5,696,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم)
تسمه مسی 20 × 120 شاخه 4 متری قیمت: 11,539,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 86.5 کیلو گرم)
میله مسی 10 شاخه 3 متری قیمت: 279,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 2.2 کیلو گرم)
میله مسی 12 شاخه 3 متری قیمت: 394,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 3.1 کیلو گرم)
میله مسی 14 شاخه 3 متری قیمت: 546,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 4.3 کیلو گرم)
میله مسی 16 شاخه 3 متری قیمت: 698,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 5.5 کیلو گرم)
میله مسی 18 شاخه 3 متری قیمت: 838,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 6.6 کیلو گرم)
میله مسی 20 شاخه 3 متری قیمت: 1,092,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 8.6 کیلو گرم)
میله مسی 25 شاخه 3 متری قیمت: 1,689,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 13.3 کیلو گرم)
میله مسی 30 شاخه 3 متری قیمت: 2,426,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 19.1 کیلو گرم)
میله مسی 35 شاخه 3 متری قیمت: 3,289,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 25.9 کیلو گرم)
میله مسی 40 شاخه 3 متری قیمت: 4,509,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 33.8 کیلو گرم)
میله مسی 45 شاخه 3 متری قیمت: 5,696,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 42.7 کیلو گرم)
میله مسی 50 شاخه 3 متری قیمت: 7,030,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 52.7 کیلو گرم)
میله مسی 60 شاخه 3 متری قیمت: 10,718,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 76.5 کیلو گرم)
میله مسی 80 شاخه 3 متری قیمت: 18,998,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 135.6 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 30 شاخه 4 متری قیمت: 1,270,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 10 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 40 شاخه 4 متری قیمت: 1,778,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 14 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 50 شاخه 4 متری قیمت: 2,172,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 17.1 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 60 شاخه 4 متری قیمت: 2,616,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 20.6 کیلو گرم)
الکترو لبه گرد 10 × 80 شاخه 4 متری قیمت: 3,670,000 تومان (وزن هر شاخه تقریبا 28.9 کیلو گرم)
جدول ابعاد و وزن تقریبی تسمه مسی (شینه مسی)
120 100 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 پهنا(میلیمتر)
ضخامت(میلیمتر)
3/214 2/679 2/143 1/607 1/339 1/071 0/803 0/669 0/535 0/401 0/321 0/276 3
5/358 4/679 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/116 0/893 0/669 0/535 0/446 5
10/716 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/232 1/786 1/339 1/071 0/893 10
16/074 13/395 10/716 8/037 6/697 5/358 4/018 3/348 2/679 2/009 1/607 1/339 15
21/432 17/86 14/288 10/72 8/93 7/144 5/358 4/465 3/572 2/679 2/143 1/786 20
جدول ابعاد و وزن تقریبی میل گردهای مسی (میله مسی)
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 قطر(میلیمتر)
1/373 1/148 1/009 0/848 0/701 0/567 0/448 0/343 0/252 0/174 0/112 0/063 0/027 0/007 وزن(گرم)
65 60 55 50 45 40 35 30 25 22 20 18 16 15 قطر
29/617 25/236 21/305 17/725 14/145 11/22 8/587 6/309 4/381 3/392 2/804 2/271 1/794 1/577 وزن
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 قطر
280/402 253/062 227/125 202/59 179/457 157/7 137/396 118/5 100/944 84/821 70/1 56/781 44/894 34/349 وزن

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده و تسمه ارت مسی بافته شده

تسمه مسی قابل انعطاف، تسمه مسی بافته شده

قیمت: تماس با تهران ارت

تسمه مسی قابل انعطاف و یا تسمه مسی بافته شده از جنس مس جهت همبندی و موارد مشابه که نیاز به تسمه کشی قابل انعطاف می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه دریافت قیمت: لطفا برای سفارش تسمه انعطاف پذیر، راهنمای تصویری سفارش تسمه انعطاف پذیر را پر و آنرا برای دفتر تهران ارت واتساپ نمائید.

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(7 رای، %95)