کابلشو

تاریخ بروز رسانی: آبان ماه 1398

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - کابلشو و پرس کابلشو

کابلشو

کابلشو-چاه ارت
  • کابلشو نمره 16 هر عدد، قیمت: 1,800 تومان
  • کابلشو نمره 25 هر عدد، قیمت: 2,800 تومان
  • کابلشو نمره 35 هر عدد، قیمت: 4,000 تومان
  • کابلشو نمره 50 هر عدد، قیمت: 5,700 تومان
  • کابلشو نمره 70 هر عدد، قیمت: 8,000 تومان
  • کابلشو نمره 95 هر عدد، قیمت: 11,500 تومان
  • کابلشو نمره 120 هر عدد، قیمت: 14,500 تومان
  • کابلشو نمره 150 هر عدد، قیمت: 18,200 تومان
  • کابلشو نمره 185 هر عدد، قیمت: 22,400 تومان
  • کابلشو نمره 240 هر عدد، قیمت: 29,100 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(2 رای، %75)