کابلشو

تاریخ بروز رسانی: تیر ماه 1399

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - کابلشو و پرس کابلشو

کابلشو

کابلشو-چاه ارت
  • کابلشو نمره 16 هر عدد، قیمت: 3,300 تومان
  • کابلشو نمره 25 هر عدد، قیمت: 5,100 تومان
  • کابلشو نمره 35 هر عدد، قیمت: 7,100 تومان
  • کابلشو نمره 50 هر عدد، قیمت: 10,200 تومان
  • کابلشو نمره 70 هر عدد، قیمت: 14,200 تومان
  • کابلشو نمره 95 هر عدد، قیمت: 20,400 تومان
  • کابلشو نمره 120 هر عدد، قیمت: 25,700 تومان
  • کابلشو نمره 150 هر عدد، قیمت: 32,200 تومان
  • کابلشو نمره 185 هر عدد، قیمت: 39,700 تومان
  • کابلشو نمره 240 هر عدد، قیمت: 51,500 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(2 رای، %75)