کابلشو

تاریخ بروز رسانی: خـــرداد ماه 1398

لیست قیمت تجهیزات و لوازم ارت - کابلشو و پرس کابلشو

کابلشو

کابلشو-چاه ارت
  • کابلشو نمره 16 هر عدد، قیمت: 2,000 تومان
  • کابلشو نمره 25 هر عدد، قیمت: 3,200 تومان
  • کابلشو نمره 35 هر عدد، قیمت: 4,400 تومان
  • کابلشو نمره 50 هر عدد، قیمت: 6,400 تومان
  • کابلشو نمره 70 هر عدد، قیمت: 8,900 تومان
  • کابلشو نمره 95 هر عدد، قیمت: 12,100 تومان
  • کابلشو نمره 120 هر عدد، قیمت: 15,300 تومان
  • کابلشو نمره 150 هر عدد، قیمت: 19,200 تومان
  • کابلشو نمره 185 هر عدد، قیمت: 23,600 تومان
  • کابلشو نمره 240 هر عدد، قیمت: 30,700 تومان

لطفا نقد یا دیدگاه خود را برای ما ارسال بفرمائید

میزان رضایت شما از این بخش:(اطلاعات تماس و ایمیل شما منتشر نخواهد شد)
(1 رای، %50)